Рубрика

Освідування колісних пар

Колісні пари піддають технічному огляду, огляду, ремонту і переформування. Перевірка стану та своєчасне вилучення з експлуатації колісних пар, які загрожують безпеці руху поїздів, а також контроль за якістю підкочує і відремонтованих колісних пар виконуються в процесі огляду колісних пар під вагонами, звичайного та повного огляду.

Перевірку технічного стану колісних пар під вагонами виробляють: на станціях формування і розформування поїздів у момент прибуття, після прибуття і перед відправленням, на станціях, де графіком руху поїздів передбачена стоянка для технічного обслуговування вагонів, в пунктах підготовки вагонів до перевезень і перед постановкою в поїзд , після катастроф, аварій, зіткнень рухомого складу, сходу з рейок вагонів з підшипниками ковзання; при поточному відчіпного та профілактичному ремонті вагонів і єдиної технічної ревізії пасажирських вагонів. Дану перевірку проводять оглядачі вагонів, а у відчеплених в поточну відчіпного ремонту - майстри і бригадири. При цьому вони зобов'язані перевіряти стан елементів колісних пар, відповідність їх розмірів і зносів встановленим вимогам. У вагонів, що надійшли в поточну відчіпного ремонту, при викочування колісних пар повинно бути встановлено, крім того, відповідність їх типу і розмірів вантажопідйомності і типу вагона.

Повне освідування колісних пар проводиться у вагонних депо, вагоноколісних майстернях (ВКМ) та на вагоноремонтних заводах (ВРЗ) відповідно до встановлених вимог. Після повного огляду на торцях шийок колісних пар, визнаних придатними, вибивають встановлені клейма і знаки.

Звичайне освідування колісних пар проводиться при кожній підкатці під вагон, крім колісних пар, не бувших в експлуатації, після останнього повного або звичайного обстеження.

При звичайному огляді колісних пар здійснюють: попередній огляд до очищення, очищення від бруду та мастила, перевірку магнітним дефектоскопом шийок і предподступічних частин осей колісних пар для підшипників ковзання; перевірку магнітним дефектоскопом середньої частини осі; перевірку ультразвуковим дефектоскопом подступічних частин осей колісних пар для підшипників ковзання, а також перевірку відповідності розмірів і зносів усіх елементів установленим нормам; проміжну ревізію букс колісних пар для роликових підшипників. Після звичайного обстеження клеймо на колісну пару не ставлять. На ПТО, ППВ, МПТР дані про підкочених колісних парах заноситься у спеціальний журнал.

Українська