Рубрика

Перевірки протигаза типу АСВ-2

Оперативна перевірка 

1. Зовнішній огляд маски і легеневого автомата. Вийняти маску з сумки і перевірити її справність і правильність з'єднання з легеневим автоматом.

2. Перевірка герметичності апарата і клапана видиху при розрідженні. При закритому запірному вентилі балонів, одягнути маску на обличчя і зробити вдих. Якщо виникає великий опір і вдих зробити протягом 2-3 секунд неможливо, то апарат і клапан видиху вважаються герметичними.

З. Перевірка справності легеневого автомата і клапана видиху в роботі. Не знімаючи маски з обличчя, відкрити запірний вентиль балонів і зробити 2-3 глибоких вдихи і видихи. Опір при вдиху і видиху відчуватись не повинен. Затримати дихання на 2-3 секунди і прислухатись, чи немає витоку повітря або якихось шумів.

4. Перевірка справності вмикача резерву повітря. Закрити запірний вентиль балонів, натиснути на кнопку легеневого автомата щоб випустити повітря з системи. Подивитись на манометр. При справному вмикачі резерву повітря стрілка манометра повинна зупинитись на позначці 3,0+4,0 МПа.

Щоб видалити залишок повітря з системи апарата, необхідно важіль вмикача резерву повітря перевести короткочасно в положення "0" і повернути в попереднє положення "Р". При цьому, стрілка манометра повинна стати на позначці "нуль".

4а. Перевірка справності сигнального пристрою. Закрити запірний вентиль балонів. Повільно натискаючи на кнопку додаткової подачі повітря легеневого автомата, спостерігати по манометру за падінням тиску. Зафіксувати, при якому тиску почне працювати сигнальний пристрій. При справному сигнальному пристрої звуковий сигнал повинен з'явитись при тиску 5±0,5 МПа.

5. Перевірка тиску повітря у балонах. Відкрити запірний вентиль балонів і подивитись на манометр. Тиск повітря в апараті повинен бути не менше 18 МПа (180 кгс/см.кв.).

Після виконання оперативної перевірки, не знімаючи маску з обличчя, газодимозахисник доповідає командиру ланки за такою формою; "Іванов до роботи готовий, тиск …."

Перевірка № 1

1. Перевірка зовнішнього вигляду апарата. Перевірити чистоту і закріплення вузлів апарата, відсутність механічних пошкоджень, справність маски, підгонку ременів. Після цього з'єднати маску з легеневим автоматом.

2. Перевірка герметичності апарата та клапана видиху на розрідження. При закритому запірному вентилі балонів одягнути маску на обличчя і зробити вдих. Якщо виникає великий опір і вдих зробити протягом 2-3 секунд неможливо, то апарат і клапан вдиху вважаються герметичними.

3. Перевірка справності легеневого автомата і клапана видиху в роботі. Не знімаючи маски з обличчя, відкрити запірний вентиль балонів і зробити 2-3 глибоких вдихи і видихи. Опір при вдиху і видиху відчуватись не повинен. Затримати дихання  на 2-3 секунди і прислухатись, чи немає витоку повітря або якихось шумів. Зняти маску з обличчя.

4. Перевірка тиску повітря в балонах. Подивитись на манометр. Запам'ятати значення тиску.

5. Перевірка герметичності системи високого тиску. Закрити запірний вентиль балонів. По годиннику засікти час. Якщо протягом 1 хвилини тиск, вказаний манометром, зменшується не більше ніж на 1 МПа (10 ат), то система високого тиску апарата вважається герметичною.

 

6. Перевірка справності вмикача резерву повітря. Натиснути на кнопку легеневого автомата щоб випустити повітря з системи. Подивитись на манометр. При справному вмикачі резерву повітря стрілка манометра повинна зупинитись на позначці 3,0-4,0 МПа. Потім перевести важіль вмикача резерву повітря з положення "Р" у положення "0" і знову у положення "Р". При цьому стрілка манометра повинна стати на позначці "нуль".

6а. Перевірка справності сигнального пристрою. Повільно натиснути на кнопку додаткової подачі повітря легеневого автомата і спостерігати по манометру за падінням тиску. Зафіксувати, при якому тиску почне працювати сигнальний пристрій. При справному сигнальному пристрої звуковий сигнал повинен з'явитись при тиску 5±0,5 МПа.

Перевірка № 2

1. Чищення апарата. Виконується після кожної роботи в апараті для видалення з його вузлів забруднення і для дезинфекції (миття) маски. Особливу увагу необхідно приділити ретельному сушінню дихального клапана маски. Недбале сушіння може призвести до залипання пелюстків клапана і значного опору на вдиху. Після чищення і дезинфекції, майстром бази ГДЗС проводиться зарядка балонів апарата стисненим повітрям.

2. Зовнішній вигляд апарата. Перевірити відсутність механічних пошкоджень на вузлах і балонах апарата, надійність і щільність всіх з'єднань, цілісність і правильність з'єднання плечових і поясних ременів.

3. Перевірка справності і регулювання редуктора. Між редуктором і шлангом легеневого автомата за допомогою трійника встановити контрольний манометр із шкалою від 0 до 1,6 МПа, або від 0 до 2,5 МПа. Відкрити запірний вентиль балонів. При тиску повітря в балонах 18-20 МПа, тиск повітря у камері редуктора повинен бути 0,45-0,5 МПа. Крім того, не повинно бути коливань стрілки манометра, яке є наслідком нещільного прилягання :клапан а редуктора до сідла. Якщо тиск у камері редуктора відхиляється від норми, його слід відрегулювати шляхом зміни ступеня стискання регулювальної пружини редуктора. для цього необхідно відкрутити контргайку і обертаючи регулювальний гвинт головки редуктора, встановити необхідний тиск. По завершенні регулювання редуктора вкрутити контргайку.

4. Перевірка справності і регулювання запобіжного клапана редуктора. З невеликим зусиллям натиснути будь-яким інструментом на опору через отвір в регулювальному гвинті редуктора. При цьому тиск у камері редуктора збільшиться до величини спрацювання запобіжного :клапана редуктора. Справний запобіжний клапан редуктора повинен спрацювати при тиску у камері редуктора 0,9+1,1 МПа. У випадку відхилення тиску від норми, необхідний тиск встановлюється шляхом зміни ступеня стискання пружини запобіжного клапана. для цього необхідно відкрутити контргайку й, обертаючи регулювальний гвинт запобіжного клапана, встановити тиск спрацювання. Після регулювання запобіжного клапана, вкрутити контргайку

5. Перевірка справності легеневого автомата у зборі з маскою. Перевірка виконується двома способами:

- перевірка при надлишковому тиску. Для цього необхідно отвір клапана видиху в масці зсередини закрити пробкою. За допомогою спеціального пристрою (перевірочний диск з відводами) маска з'єднується з реометром-манометром. Після герметизації маски з перевірочним диском один відвід з'єднується з реометром-манометром, а через другий створюється під маскою надлишковий тиск 800 Па (80 мм вод. ст.). Падіння тиску не повинно перевищувати 50 Па (5 мм вод.ст.) протягом однієї хвилини;

- перевірка при розрідженні. для цього необхідно з отвору клапана видиху маски вийняти пробку. Далі дії виконуються аналогічно, тільки необхідно створити під маскою розрідження 800 Па (80 мм вод.ст.). Падіння розрідження не повинно перевищувати 50 Па (5 мм вод. ст.) протягом однієї хвилини.

6. Перевірка тиску спрацювання легеневого автомата і клапана видиху (для апаратів з шолом-маскою). Для цього необхідно не від'єднуючи маски від реометра-манометра, відкрити запірний вентиль балонів. Утворюючи розрідження у корпусі легенево го автомата, помітити показник реометраманометра, при якому спрацьовує легеневий автомат, що визначається за характерним шумом повітря, яке виходить з системи апарата. Справний легеневий автомат повинен спрацювати при розрідженні не більше 300 Па (30 мм вод. ст.). Потім під. маскою створюється надлишковий тиск (натиснути на кнопку додаткової подачі легеневого автомата) іза реометром-манометром визначається, при якому тиску спрацює клапан видиху шолом-маски. Відкриття клапан а видиху повинно здійснюватись при тиску не більше 400 Па (40 мм вод. ст.).

6а. Перевірка справності легеневого автомата ІІІ-го типу (виконується для апаратів з панорамною маскою). Для легеневого автомата  ІІІ-го типу виконуються такі перевірки:

- надлишкового тиску в зоні вдиху. Для цього необхідно включити пристрій надлишкового тиску при відкритому вентилі балона. В штуцер легеневого автомата вставити гумову пробку з відводом. Від'єднати реометр-манометр від атмосфери (закрутити маховик приладу). За шкалою реометра-манометра визначити тиск, який повинен бути в межах 320-350 Па (32-35 мм вод. ст.);

- справності вмикача надлишкового тиску. Для цього необхідно висунути шток вмикача надлишкового тиску з корпусу легеневого автомата. З'єднати систему реометра-манометра з атмосферою (відкрутити маховик приладу). Після встановлення рідини на позначці "0-0" від'єднати систему, що перевіряється від атмосфери (закрутити маховик реометра-манометра). Якщо тиск у порожнині легеневого автомата не зростає, вмикач надлишкового тиску вважається справним.

7. Перевірка герметичності системи високого тиску. Для цього необхідно закрити запірний вентиль балонів. По годиннику засікти час. Якщо протягом однієї хвилини тиск, згідно з манометром, зменшується не більше, ніж на 1МПа, то система високого тиску апарата вважається герметичною.

8. Перевірка тиску повітря в балонах. Для цього необхідно відкрити запірний вентиль балонів. Подивитись на манометр і запам'ятати тиск.

9. Перевірка справності вмикача резерву повітря. Для цього необхідно натиснути на кнопку легеневого автомата, щоб випустити повітря з системи. Подивитись на манометр. При справному вмикачі резерву повітря стрілка манометра повинна зупинитись на позначці 3,0-4,0 мПа. Потім перевести важіль вмикача резерву повітря з положення "Р" у положення "0" і знову у положення "Р". При цьому стрілка манометра повинна стати на позначці "нуль".

10. Перевірка справності сигнального пристрою. Необхідно повільно натиснути на кнопку додаткової подачі повітря легеневого автомата й спостерігати по манометру за падінням тиску. Зафіксувати, при якому тиску почне працювати сигнальний пристрій. При справному сигнальному пристрої звуковий сигнал повинен з'явитись при тиску 5±0,5 МПа.

Українська

Официальный дистрибьютор Draeger Safety AG & Co. KgaA, Германия

ООО "Технология для жизни"

Адрес: Офис 406-408, ул.Университетская 80-В, г.Донецк, 83114, Украина

http://www.tfl.com.ua/

тел/факс: 8 (062) 381-80-74

тел: 8 (062) 345-75-80

           8 (062) 345-75-70

email: office@tfl.com.ua

Киевский филиал: Офис 403, ул.Щорса 31, Киев 01133

email: tfl.kiev@gmail.com

Производитель пожарных рукавов

ЧП "Энергопром" 

Адрес: ул.Рудакова 56, г.Луганск, 91020, Украина

http://1energo.prom.ua/

факс: 8 (0642) 33-04-48

тел: 8 (0642) 33-04-48

           8 (0642) 55-50-18

           8 (0642) 33-04-49

           8 (0642) 92-00-10

Контактное лицо: Вадим Смык

тел: 8 (0642) 33-04-48

график работы: с 8-00 до 15-30 ПН-ПТ

 

Пожарное оборудование и инженерная сантехника

ООО "Комплект 01"

Адрес: 105082, г.Москва, ул.Большая Почтовая, д.36, стр.10. - Главный офис и Малый склад

г.Москва, ул.Матросская тишина, д.1а. - Склад оптовых отгрузок 

http://www.komplekt01.ru/

тел: 8 (495) 380-32-79 (многоканальный телефон/факс);

        8 (495) 380-31-08 (многоканальный телефон/факс);

        8 (495) 506-15-08

график работы: с 8-00 до 18-00 ПН-ЧТ

                              с 8-00 до 17-00 ПТ  

 

 

Поставка пожарного оборудования и аварийно-спасательного снаряже

Компания "Пожарный профи"

Адрес: 197342, г.Санкт-Петербург, наб.Черной речки, д.41 

http://www.pozh-profi.ru/

тел: 8 (812) 331-81-95

           8 (812) 496-22-19

           8 (812) 643-26-31

график работы: с 9-30 до 17-00 ПН-ЧТ

email: info@poxh-profi.ru

СТО огнетушителей:

г.Санкт-Петербург, ул.Профессора Попова, д.38

тел/факс: 8 (812) 334-14-75

тел: 8-921-98839-24

          8-988-69-24

 email: Koroleva.sop@inboxi.ru